Chris Culfide

18 tekstów – auto­rem jest Chris Cul­fi­de.

W głowie myśli pus­tka, we­na na skra­ju za­pom­nienia.
Piękno poez­ji wy­gasa, lecz nadzieja trzy­ma ja przy życiu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2011, 09:06

Oczy

Widzisz to sa­mo, lecz inaczej malujesz.
Czar­ny­mi far­ba­mi swój ob­raz kierujesz.
Ko­lory w od­bi­cia zaś się zmieniają.
Raz szczęście, raz smu­tek przedstawiają.

Ma­lujesz to sa­mo, lecz inaczej to czujesz.
Z ot­warty­mi ocza­mi w ciem­ności się snujesz.
Na łące [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 maja 2011, 10:44

Cisza jest cisza, lecz i tak do mnie krzyczy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 kwietnia 2011, 07:01

Kaz­de klam­stwo jest zle. Ok­la­mujac sa­mych siebie przeg­ry­wamy a do wyg­ra­nej pot­rzeb­na jest tyl­ko prawda.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2011, 08:04

Pat­rzac na in­nych widze swiat kto­ry jest baj­ka. Cza­ry tak jak i zak­le­cia sta­ja sie real­ne przy­kuwa­jac ludzi do scian codzien­nosci. Dzien i noc, swiat­lo i ciem­nosc; od­wie­czni przy­jaciele mie­szka­jacy obok lecz i tak za daleko.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2011, 01:37

Lat­wo przy­latu­jac lat­wo i od­le­ci. Za­lezy jak wiatr skrzyd­la uniesie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 stycznia 2011, 00:57

Nie wszys­tkie gwiaz­dy parzą w ręce.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2011, 09:41

Kaz­da przeszlosc jest przyszlos­cia. Te­raz­niej­szosc to tyl­ko sy­nonim lekcji. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 stycznia 2011, 08:14

Wczo­raj jest his­to­ria.. Jut­ro jest marze­niem.. Zas dzi­siaj jest spelnieniem 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 grudnia 2010, 08:11

Zy­cie jest pra­wie jak puzzle. Trze­ba widziec ca­ly ob­ra­zek na­wet gdy cze­gos brakuje 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 grudnia 2010, 03:43

Chris Culfide

Chris Culfide

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność